TACK


Alla som varit involverade och bidragit till projektet

Sara Ilstedt, KTH
Loove Broms, KTH
Robert Mood, konsthanverkare

Emma Wistrand
Hanna Wistrand, AD, Cut the Mustard
Anders Andersson, fotograf
Anna Teresia Berg, copywriter
Projektteamet på Hälsoteknikcentrum Halland
Projektteamet i GEIS
David Molander, 3D-rendering
Sam Jacob, Solid Partner

Alla kvinnor, män, läkare, barnmorskor och sjuksköterskor som vi intervjuat.