OM OSS


EmmaCrop72dpiEMMA BÖRJESSON, projektledare, är statsvetare och arbetar som projektkoordinator på Hälsoteknikcentrum Halland. Hon ansvarar också för arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor inom ramen för Hälsoteknikcentrums verksamhet och initierade projektet Hälsoformer & tekniknormer.

 

KarinCrop72dpiKARIN EHRNBERGER är Industridesigner MFA och doktorerar för närvarande i Design och Genus på KTH i Stockholm. Hennes forskning undersöker olika sätt att integrera ett genusperspektiv i designprocessen genom att ifrågasätta den sociokulturella kontexten runt en viss design, för att därigenom öppna upp för nya möjligheter. Karin undervisar och föreläser runt om i Sverige om vikten av ett genusperspektiv på design och innovation.
 
Anki72dpiANNE-CHRISTINE HERTZ är verksamhetschef på Hälsoteknikcentrum Halland och utbildad biomekanikingenjör. Hon har bland annat tidigare initierat och lett ett framgångsrikt demonstratorprojekt i Hälsoteknikcentrums regi, som ledde fram till konceptet Bike Around.
 
CristinCrop72dpiCRISTINE SUNDBOM är utbildad industridesigner MFA vid Konstfack, samt har studerat genus- och statsvetenskap. Cristine har även en undersköterskeutbildning och har flerårig arbetslivserfarenhet inom sjukvården. Hon arbetar för närvarande med ett konstnärligt utvecklingprojekt på Konstfack som rör  medicinsk design utifrån en estetiskt driven kritisk praktik. Syftet är att undersöka designpotentialen av tyst kunskap inom vården.