OM DESIGNENAndrostolen från Hälsoteknikcentrum, Halmstad Högskola.
Under projektet har vi gjort intervjuer med kvinnor, män, barnmorskor, gynekologer, androloger, urologer och sjuksköterskor. Det är i samtal med dem, och deras beskrivningar av undersökningar och upplevelser, som vi har hämtat inspiration till designen och utformningen av Androstolen. Nedan finns ett urval från det som påverkat våra formbeslut.

Tippfunktionen på Androstolen är inspirerad av ett citat som vi tog fasta på under en av våra intervjuer. I gynstolen ligger man sällan rätt från början, man får ofta instruktionen att ”komma lite längre ner med rumpan”. En barnmorska sa, om positionen i gynstolen:

”DU SKA LIGGA SÅ ATT DU NÄSTAN FALLER UR STOLEN, DÅ LIGGER DU PERFEKT”

Detta har illustrerats genom att Androstolen tippar fram lite efter att mannen lagt sig till rätta.

Många kvinnor beskrev gynstolen som kall, vilket har förstärkts i designen av Androstolen. Dels genom att patienten måste ta av sig byxorna helt innan undersökningen (vilket sällan görs vid t.ex. prostataundersökning idag) men även genom materialvalet till benstöd och nedre delen av britsen.

Positionen i stolen är designad utifrån hur läkare, i intervjuer, beskrivit att prostataundersökningar görs och vad som skulle kunna vara en fördelaktig position medicinskt.

 ”DET ÄR BÄTTRE ATT MAN KAN DRA UPP BENEN MAXIMALT NÄR MAN SKA UNDERSÖKA. DÅ KOMMER PROSTATA NER” (Urolog)

Men den är också utformad för att illustrera kvinnors upplevelser av positionen i gynstolen.

 ”DET FINNS EN ÅNGEST I ATT INTE SE VAD SOM HÄNDER…” (Monica 36 år)

Pappersrullen som sitter på gynstolen upplevs förmedla ord som ”smutsigt” och ”ovärdigt”. Vi placerade därför en pappersrulle väl synligt på Androstolen som en motsvarighet till gynstolens (något större) pappersrulle.

Androstolen är anpassad för en medelstor man, förutom när det gäller handtagen. Dessa är för små för den medelstora mannen men förmodligen lagom för den medelstora kvinnan. Handtagen ska illustrera hur man ofta, i produktutveckling, missar eller bortser från att utforma detaljer som passar alla.

Androstolen är konceptuell och inte en ny produkt. Genom att använda design som ett verktyg för att synliggöra problem och eftersatta behov hoppas vi kunna bidra till en diskussion och reflektion bl.a. kring produktutveckling. Att ta fram en lösning är en del, att förstå problemet och behoven är det första steget.