BAKGRUND


ANDROSTOLEN är ett resultat av projektet Hälsoformer & tekniknormer som startade våren 2012 på initiativ av Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) vid Högskolan i Halmstad. HCH arbetar för fler innovationer och tillväxt inom hälsoteknikområdet.

Sedan HCH startade, hösten 2009, har man arbetat aktivt för att integrera ett genusperspektiv i verksamheten tillsammans med ett Vinnovafinansierat projekt, GEIS (Genusperspektiv på inbyggda intelligenta system – tillämpning hälsoteknik) som genomfördes parallellt. För att fördjupa arbetet med dessa frågor ytterligare föddes idén om att fram en demonstrator med ett genusperspektiv i fokus, projektet Hälsoformer & tekniknormer initierades.

HCH arbetar med behovsmotiverad forskning och utveckling och där tog projektet sin utgångspunkt. Frågor som ”vems behov får företräde?”, ” var finns det eftersatta behov?” samt ”hur kan ett normkritiskt perspektiv och design gemensamt synliggöra dessa behov?” har varit projektets ansats.

Våra samarbetspartners i HCH är både företag, vård- och omsorg, forskare samt användare/patienter (privatpersoner). Androstolen är ett sätt för oss att kommunicera genusperspektivets relevans samt att vi försöker arbeta med dessa frågor i vår verksamhet. Vi har också under arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor upplevt att det finns ett behov av att konkretisera dessa perspektiv. Att använda genusperspektivet som ett verktyg för att synliggöra behov och på så sätt bädda för nya innovationer har varit en stor drivkraft i projektet Hälsoformer & tekniknormer.

Läs mer om Hälsoteknikcentrum Halland här.