ANDROSTOLEN


Androstolen från Hälsoteknikcentrum, Halmstad Högskola.– Designad för män, baserad på kvinnors upplevelser.

Underlivsundersökningar av kvinnor sker i anpassade gynekologstolar, för män finns det idag ingen motsvarande undersökningsstol. Androstolen, som konceptuell produkt, både avslöjar och utmanar våra förutfattade meningar och föreställningar. Designen präglas av hårda, kalla och perforerade ytor. Måtten är anpassade efter vikt och längd på den svenska genomsnittsmannen. Stolen är tippningsbar och positionen utelämnande. Teknik- och produktutveckling får ofta kritik för att det görs av män, för män, och därmed utifrån mäns erfarenheter. Inom projektet har utmaningen varit att se vad som händer när kvinnors upplevelser och erfarenheter överförs till en produkt designad för män. Läs mer i projektsammanfattningen. Androstolen PDF